ALEKSANDRA REDLICH
Magister kosmetologii

Jestem absolwentką Kosmetologii na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Studia ukończyłam w 2012 roku i od tego czasu pracuję jako kosmetolog, nieustannie poszerzając swoją wiedzę oraz biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach.