KATARZYNA GIERACZ-MAJCHROWSKA

Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej

 

Teorię i umiejętności praktyczne z zakresu medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej uzyskałam w dwuletniej Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, istniejącej od września 2002 roku jako pierwsza w Polsce placówka kształcąca lekarzy w tej dziedzinie. Szkołę tę ukończyłam w 2009 roku z wyróżnieniem uzyskując dyplom i tytuł lekarza medycyny estetycznej nadawany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie i Union Internationale de Medecine Estetique (UIME).

  • Ponadto ukończyłam liczne szkolenia organizowane przez:
  • Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (do którego przynależę),
  • Centrum Szkoleniowe Dermatologii Estetycznej DERMED,
  • Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych. 

Uczestniczę w zjazdach naukowych poświęconych medycynie estetycznej i przeciwdziałaniu przedwczesnemu starzeniu się i rozwojowi chorób wieku podeszłego – również jako prelegent (XI Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych).